Ribari u Narodnooslobodilačkoj borbi

Imali smo u povijesti jednom mornaricu jaču od engleske.

Bivalo je da smo sebe i more branili gajetama.

Nazivali su nas neprijatelji ribarima, gusarima, čak galiotima, ali uvijek strepili od nas, uvijek je more bilo naše, uvijek borba za more - časna i herojska.

U travnju 1941. dogodilo se sramota.

Bila je mornarica čelična, admirali, kontraadmirali, kapetani bojnih brodova - sve propisno, blještavo - izgledalo je – sila neviđena.

Kad navalio neprijatelj, izdali, pobjegli svi ulickani izdajice - propalice.

Mnogi je ribar-mornar škripao zubima. Mnogi je uzdahnuo: "Bidno more, tko te pljuje".

Pljunuo je ribar-mornar - ne na more, nego izdajice. Prihvatio je borbu - herojsku, tukao je neprijatelja bez poštede i predaha. Digao se "Partizan I" iz Podgore. Branio je "Strelko" Kornatsko otočje. Herojski se borio "Kornat" sa 4 švapska borbena čamca.

Digla se Titova drvena mornarica i Titovi mornari čelična srca.

Čast je spasio ribar-mornar, more su branili ribarski brodovi.

Čelično srce imamo - čeličnu mornaricu gradimo!

Nikad više neće neprijatelj opoganiti naše more!

Na putu od Kornata do Visa
početkom 1944.

Razgovor
Početna
Dječja molitva
Zločin
Marija
Kruh
Vrabac
Psihologija
Magarac
Druže Dick
Pomorac
Gašpar
Tošo
Darwin
Noć
Ribari...
Tužaljka
Opis zločina
Naslovnica