Gašpar

Nije gašo, Gašpar je mili Mile.

Prugnast, biličast kao pravi Rus. Hladan, odmjeren kao Englez. Zna Gašpar vlast predstavljati i pristoji mu se. Zna Gašpar da više vrijedi prst pameti nego oka prkna. Tko predstavlja vlast taj mora imati i dva prsta pameti - jednoga za se, a drugoga za drugoga.

Samo jezik mu je dalmatinski, žustar, oštar - ali kad Gašpar viče: „Metak u glavu“, onda ga se ne boj, onda je najbolji.

Čudno je čudo da nije nikada u neprilici. Odluke su mu brze kao pravom vojniku. Trebao bi još koji okupator da se promijeni i u nepriliku ga stjera.

A i dotjeruje se kao vojnik - ili možda kao neženja čovjek. Dotjeruje se i češka, a češkanje je prvo što smo bez po muke u zajednicu uspjeli utjerat.

Ako još kažem da je Mile mio kakav bio da bio, nisam rekao mnogo, ali ga više i ne pripada.

Položaj, rujan 1943.
Drugu Mili Filipiju-Gašparu

Razgovor
Početna
Dječja molitva
Zločin
Marija
Kruh
Vrabac
Psihologija
Magarac
Druže Dick
Pomorac
Gašpar
Tošo
Darwin
Noć
Ribari...
Tužaljka
Opis zločina
Naslovnica